Puan Nor Halmi, Usahawan Pakaian

The Best Seller banyak memberi ilmu baru yang mana ilmu ini akan membantu saya menjadi ushawan pakaian dengan lebih baik lagi.