Daftar dan sertai Seminar The Best Seller: Kuala Lumpur, pada 11 Jun 2017, 9 pagi – 3 petang.